Română English

 


CONSILIUL JUDETEAN CLUJ
DRUMURI SI PODURI JUDETENE CLUJ S.A.
Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor
Cluj-Napoca,Str.Traian Vuia Nr.216, Tel: 0264/416622
Fax 0264/274208, E-mail: office@sdpjcluj.ro
C.U.I.: 253348 Atr.fisc.RO; Nr.înreg.Reg.Com. J 12/434/1991
Capital social subscris si varsat : 100.000 lei
 
image001
image002
image002
image002

Organizare

Societatea are în prezent 3 şantiere :

• Dej-Gherla, cu baze de producţie la Bontida, Gherla, Viile Dejului, nouă formaţii de construcţii şi trei formaţii de mecanizare;

• Gilău-Huedin, cu baze de producţie la Gilău, Huedin, Someşul Rece şi Valea Seacă, zece formaţii de construcţii şi două formaţii de mecanizare;

• Turda, cu baze de producţie la Buru şi Viişoara şi cinci formaţii de construcţii.

Toate  şantierele sunt conectate într-o reţea de calculatoare, prin VPN, cu sediul central, astfel încât orice informaţie poate fi obţinută şi actualizată în timp real.

Pe lânga cele trei şantiere societatea are o formaţie de reciclare şi tratamente bituminoase, dotată cu utilaje de înaltă performanţă.

La sediul central din Cluj-Napoca, se afla Atelierul Mecanic, cu o formaţie de muncitori de diferite specialităţi, care asigură întreţinerea şi repararea utilajelor din dotare.

Deţinem si un laborator gradul II autorizat de Autoritatea Naţională de Control – Inspectoratul de Stat în Construcţii pentru: geotehnică şi fundaţii, materiale pentru betoane şi mortare, drumuri.

La realizarea lucrărilor contractate un aport important îl au compartimentele funcţionale din cadrul societatii: Compartimentul juridic; Compartimentul calitate mediu; Serviciul intern de prevenire si protectie; Compartimentul audit intern; Compartimentul laborator central; Compartimentul dezvoltare, investitii, fonduri externe; Biroul contracte productie; Compartimentul transport mecanizare;Compartimentul achizitii; Directia Administrativa cu Biroul administrare drumuri, exploatare si siguranta circulatiei; Serviciul gestiune, patrimoniu si administratie; Compartimentul servicii; Biroul proiectare; Biroul financiar contabil;Compartimentul informatic.

Comentariile sunt închise.