Analize Laborator

Lista profilurilor şi încercărilor
 

Nr crt  

Profil

 

Denumirea încercării

Standardul sau norma care stabileşte cum se face încercarea Aparatura utilizată de laborator pentru efectuarea încercării şi impusă de normele tehnice
  GTF      Geotehnica şi teren de fundare
1 Prelevare probe STAS 1242/2-1983 unelte
 
2
Umiditatea
 
 
STAS 1913/1-1982
SR EN ISO
14688/2-2005
14688/2-2005/C91-2007
14688/2-2005/A91-2014
Balanţă,capsule, exicator, etuvă, recipient cu capac, sticlă de ceas
 
3
Granulozitate :

  • metoda cernerii
  • metoda areometrului Casa Grande
 
Stas 1913/5-1985
Set site, masina de cernut, balanta tehnica, etuva termoreglabila, capsule portelan, unelte
 
4
Materii organice-identificarea continutului de humus stabil in alcalii  
STAS 4606 -1980
Cilindru gradat, site
 
5
 
Densitatea pamanturilor
**metoda prin stanta
 
STAS 1913/3-1976
Balanta tehnica, etuva termoreglabila, stante metalice, recipiente cu capac, sticle de ceas, unelte
 
6
Limite de plasticitate :
* Metoda cilindrilor de pamant
* Metoda Casa Grande
* Metoda Con Vasiliev
 
STAS 1913/4-1986
Balanta , etuva , aparat Casa Grande, aparat Vasiliev, placi sticla, sticle ceas, cutite, razatoare
 
7
 
Caracteristici le pamanturilor contractile :
** umflarea libera
 
STAS 1913/12-1988
Balanta electronica cu exactitatea   + 0,1 % din masa probei de incercat
Etuva termoreglabila 105 + 20C, Exicator cu placa cu clorura de calciu, Instalatie vacuum, Presa hidraulica
Vas pentru saturarea epruvetelor cu apa
 
8
 
Grad de compactare
 
STAS 1913/13-1983,
STAS 1913/15-1975
Balanţă tehnică , etuvă termoreglabilă , cilindru gradat, şablon şi unelte
 
9
Caracteristici de compactare
** încercarea Proctor
STAS 1913/13-1983 Aparat Proctor, balanţă, etuvă, site cu ochiuri pătrate, riglă metalică
 
 
10
 
Aprecierea fineţii.
 
Echivalent de nisip
 
 
SR EN 933-8:2012
Etuvă termoreglabilă,
balantă, sticle de ceas,pâlnie,
eprubete cilindrice,
riglă metalică,
aparat pentru determinarea echivalentului de nisip, rezervor de spalare,tub de cauciuc,tija de spalare,piston metalic ,
sita de 2 mm,unelte
 
11
Determinarea coeficientului de neuniformitate SR EN ISO
14688/2-2005
14688/2-2005/C91-2007
14688/2-2005/A91-2014
Calcul
 
12
Determinarea capacităţii portante cu parghia Benkelman CD 31-2002
CD 155 -2000
Deflectometru cu pârghie Benkelmann
13  
Greutate volumica
 
STAS 1913/15-1975
Balanţă tehnică
etuvă termoreglabilă ,
cilindru gradat, şablon şi unelte
M.B.M               Materiale pentru betoane şi mortare
INCERCARI PE AGREGATE
 
14
Determinarea umiditatii   ( conţinutului de apă prin
Uscare )
 
SR EN 1097-5 : 2008
Balanţă electronica ,
etuvă termoreglabilă,
tavă de oţel
15 Determinarea granulozităţii SR EN 933-1:2012 Set de site, balanţă, etuvă
 
16
Determinarea conţinutului de particule fine SR EN
933/1:2012
Set de site, balanţă, etuvă
 
17
 
Determinarea conţinutului de substanţă humică
 
SR EN 1744-1+A1: 2013
Etuvă termoreglabilă, sita 4 mm,   sita tip fund, balanţă, mojar cu pistil,capsulă, pâlnie , cilindru gradat de 500 cm3 prevăzut cu dop;cronometru electronic,unelte
 
18
Determinarea formei particulei.
** Coeficient de formă
SR EN 933-4 : 2008
 
Şubler modificat , set de site, etuvă termoreglabilă, balanţă , unelte
 
19
Determinarea părţilor levigabile  
STAS 4606-80
Balanta electronica, sită, vase de tablă, baghetă
20 Determinarea porozităţii intergranulare SR EN 1097/3 – 2002
 
Balanţă electronică, scafă ,vase volumetrice , set de site ,.etuvă termoreglabilă, riglă metalică pahar Berzelius,
 
21
Determinarea masei volumice în vrac în stare de umiditate naturală  
SR EN 1097/3-2002
 
Etuvă termoreglabilă, balanta ,
vase volumetrice, tavă din oţel, , riglă metalică, scafă.
 
22
Determinarea masei volumice în vrac în stare uscată SR EN 1097/3-2002
 
Balanţă, etuvă , vas cilindric etanş, scafă, riglă
 
23
Volum de goluri in agregate STAS 4606-1980 Vase volumetrice, balanta, rigla metalica, set de site, scafa
 
24
 
Aprecierea fineţii. Echivalent de nisip
 
SR EN 933-8 :2012
Etuvă termoreglabilă ,
balanţă,sticle de ceas,
pâlnie, eprubete cilindrice,riglă metalică, aparat pentru determinarea echivalentului de nisip, rezervor de spălare,tub de cauciuc,tijă de spălare,piston metalic ,sită de 2 mm ,unelte
 
25
Determinarea
masei reale şi a coeficientului de absorbţie a apei
SR EN 1097-6: 2013 Etuvă termoreglabilă,
balanţă, vas cu apă,
termometru , set de site, picnometru, pâlnie,pipetă, unelte
26 Determinarea procentului de suprafeţe sparte în agregate SR EN 933-5 : 2001
SR EN 933-5 : 2001
/A1:-2005
Etuvă termoreglabilă,
balanţă, set de site
unelte
 
27
Determinarea rezistenţei la sfărâmare prin metoda de încercare Los Angeles  
SR EN 1097-2 :2010
Etuvă termoreglabilă,
maşina tip Los Angeles , balanţă , set de site, recipient din plastic,unelte
28 Determinarea coeficientului de neuniformitate SR EN ISO
14688/2-2005
14688/2-2005/C91-2007
14688/2-2005/A91-2014
Calcul
29 Prelevare probe agregate SR EN 932/1-1998 Unelte ( lopata, scafa) tavi metalice,
INCERCARI PE CIMENT
30 Metode de prelevare si pregatire a probelor de ciment SR EN 196-7:2008 Scafa de prelevare, vas colector
 
31
Finetea de macinare: *metoda cernerii  
SR EN 196/6-2010
Set de site, balanta tehnica, perii,
 
32
Determinarea timpului de priza si a stabilitatii cimentului  
SR EN 196-3+A1: 2009
Balanta, malaxor, cilindrii gradati, cronometru, rigla metalica, baie de apa termostatate, aparat Vicat, ace Le Chatelier,
 
33
Rezistente mecanice la cimenturi : la 2,7, 28 zile SR EN 196/1 – 2006 Malaxor cu palete, balanta, tipare metalice, aparat de soc, presa pentru determinarea rezistentei la compresiune si rupere prin incovoiere
 
 
BBaBp                     Beton, beton armat beton precomprimat
INCERCARI PE BETON PROASPAT
34 Prelevare si esantionare beton proaspat SR EN 12350-1: 2009 Scafă, recipient, termometru
 
35 Pregatire si pastrare epruvete SR EN 12390-2: 2009 Tipare metalice, masa vibratoare, vergea de otel, vas de amestecare,rigla metalica, bazin cu apa termostatat
 
36
Încercări preliminare
 
NE 012/1-2007
SR EN 206 :2014
SR 13510: 2006
SR 13510:006/C91:2008
SR 13510: 2006/A1: 2012
Balanţă, con de tasare, masă vibrantă, malaxor , riglă gradată, unelte
 
37
Determinarea consistentei betonului proaspat prin
** metoda tasării
SR EN 12350-2 :2009 Con de tasare cu prelungitor, tijă de compactare, riglă, lopată
 
38
Determinarea densităţii aparente a betonului în stare proaspătă SR EN 12350-6: 2009 Vase metalice, mistrie, lopată, riglă
 
39
Determinarea temperaturii betonului proaspăt NE 012/1-2007 Termometru
 
40
Determinarea consistentei betonului proaspat prin incercare cu masa de raspandire  
SR EN 12350-5 :2009
Masa de raspandire, tipar metalic trunchi de con, tija metalica patrata cu latura de 40 mm, lopata patrat, scafa, cancioc, vas de reamestecare
INCERCARI PE BETON INTARIT
 
41
. Rezistenţa la compresiune a epruvetelor SR EN 12390-3 : 2009
SR EN 12390-3: 2009/AC :2011
Presa automată de compresiune, şubler,
unelte
42 Densitatea betonului SR EN 12390-7: 2009 Balanţă,bazin termostatat pentru probe, şubler
 
43
.Rezistentele mecanice ale betonului rutier
 
NE 014-2002
SR EN 12390-5 : 2009
Presa hidraulica, şubler, reazemele presei, dispozitiv cu 2 forte de rupere la incovoiere, tipare metalice prismatice
unelte
44   Prelevare carote SR EN 12504/1-2009
Stas 10473/2-1986
Caroriera cu accesorii
45   Rezistenta la compresiune a carotelor din beton,agregate stabilizate cu ciment, reciclat stabilizat cu ciment SR EN 12504/1-2009
Stas 10473/2-1986
Presa hidraulica
Balanta
Bazin termostatat
ANCFD             Agregate naturale pentru căi ferate şi drumuri
46 Prelevare probe SR EN 932/1-1998 Etuvă termoreglabilă,balanţă
scafa, lopata,,tavi metalice
47 Determinarea granulozităţii SR EN 933-1:2012 Set de site, balanţă, etuvă
48 Determinarea conţinutului de particule fine SR EN 933-1:2012 Set de site, balanţă, etuvă
49 Determinarea masei volumice în vrac în stare uscată SR EN 1097-3: 2002
 
Balanţă, etuvă , vas cilindric etanş, scafă, riglă
50 Determinarea masei volumice în vrac în stare de umiditate naturală SR EN 1097-3: 2002
 
Etuvă termoreglabilă, balanţă ,
vase volumetrice, tavă din oţel, riglă metalică, scafă.
51 Determinarea porozităţii intergranulare SR EN 1097-3: 2002
 
Balanţă electronică, vase volumetrice , etuvă termoreglabilă, pahar Berzelius,riglă metalică ,set de site , scafă.
52 Determinarea conţinutului de apă prin uscare SR EN 1097-5 : 2008
 
Balanţă electronica ,
etuvă termoreglabilă,
tavă de oţel
53 Determinarea formei particulei.
Coeficient de formă
SR EN 933-4 : 2008
 
Şubler modificat,
set de site, etuvă termoreglabilă, balanţă , unelte
54 Determinarea masei reale şi a coeficientului de absorbţie a apei SR EN 1097-6: 2013 Etuvă termoreglabilă,
balanţă, vas cu apă,
termometru , set de site, picnometru, pâlnie,pipetă, unelte
 
55
 
Aprecierea fineţii. Echivalent de nisip si coeficient de activitate al nisipului de concasare
 
SR EN 933-8 : 2012
Etuvă termoreglabilă ,
balanţă,sticle de ceas,
pâlnie, eprubete cilindrice,riglă metalică, aparat pentru determinarea echivalentului de nisip, rezervor de spalare,tub de cauciuc,tija de spalare,piston metalic ,
sita de 2 mm ,unelte)
 
56
 
Aprecierea fineţii. Încercarea cu albastru de metilen
 
SR EN 933-9 +A1 : 2013
Etuvă termoreglabilă, balantă,pahar Berzelius,pipetă,baghetă,
cronometru,hârtie de filtru ,agitator cu palete , site, unelte
 
57
  Determinarea rezistenţei la sfărâmare prin metoda de încercare Los Angeles  
SR EN 1097-2 : 2010
Etuvă termoreglabilă,
maşina tip Los Angeles , balanţă , set de site, recipient din plastic,unelte
  MD                                Materiale pentru drumuri
INCERCARI PE BITUM
58 Prelevare lianti bituminosi si preparare esantioane de incercat  
SR EN 58 –2012
SR EN12594-2007
Robinet de esantionare instalat pe conducta de alimentare, robinet de purjare, vase metalice de otel/tabla zincata, flacoane de sticla sau plastic, capsule de portelan/metalice, termometru, bagheta de sticla, sita inox 0,50 mm, balanta

 

59 Punct de înmuiere
Metoda cu inel şi bilă
SR EN 1427-2007 Aparat inel si bilă, termometru
 
60 Determinarea penetraţiei cu ac SR EN 1426-2007 Penetrometru automat,
termometru electronic ,etuvă
 
61
Adezivitatea bitumurilor pentru drumuri la agregatele naturale. Metoda calitativă(statică şi dinamică) SR 10969 – 2007 Etuvă termoreglabilă , capsule de porţelan,pahar Berzelius ,termometru balantă electronică, site
 
INCERCARI PE EMULSII BITUMINOASE  
 
62
Adezivitatea emulsiilor bituminoase(metoda calitativă) SR 10969-2007 Etuvă termoreglabilă capsule de porţelan,pahar Berzelius, balanţă electronică
 
 
63
  Determinarea continutului de reziduu bituminos din emulsii (prin evaporarea apei)  
SR EN 1428-2012
SR 8877/1 – 2007
Capsula de portelan, baie de nisip, balanta, bagheta sticla, bile de sticla, etuva termostatata, balanta electronica
INCERCARI PE FILER   DE CALCAR  
64 Umiditatea filerului STAS 539-1979 Balanţă, etuvă termoreglabilă
65 Granulozitatea filerului STAS 539-1979.
SR EN 13242+A1-2008
Balantă electronică,set de site   ,unelte
66 Densitate aparenta filer dupa sedimentare in benzen sau toluen STAS 539-1979. Balantă electronică,cilindrii gradati
67 Coeficient de hidrofilie STAS 539-1979. Balantă electronică,mojar de portelan, cilindrii gradati,unelte
68 Determinarea punctului de inflamabilitate in vas deschis Marcusson  
SR 5489-2008
Aparat Marcusson, cronometru, termometru
       D                                 DRUMURI
69 Determinarea prin deflectometrie a capacităţii portante CD 31-2002
CD 155 -2000
Deflectometru cu pârghie Benkelman
INCERCARI PENTRU FUNDATII DIN AGREGATE NATURALE  
70 Prelevare probe SR EN 932/1-1998 Tavi metalice, vase colectoare, lopata, scafa, unelte
 
71
Umiditatea
(determinarea continutului de apa prin uscare )
STAS 1913-1: 1982
SR EN ISO
14688/2-2005
14688/2-2005/C91-2007
14688/2-2005/A91-2014
Balanţă,capsule, exicator, etuvă, recipient cu capac, sticlă de ceas
 
 
72
Caracteristici de compactare(încercarea Proctor ) STAS 1913/13-1983 Aparat Proctor, balanţă, etuvă, ciururi cu ochiuri pătrate, riglă metalică
 
73
 
Gradul de compactare
 
STAS 1913/13-1983,
STAS 1913/15-1975
Balanţă tehnică
etuvă termoreglabilă ,
cilindru gradat, şablon şi unelte
INCERCARI PENTRU FUNDATII DIN PAMANTURI STABILIZATE MECANIC
 
74
Granulozitate :

  • metoda cernerii
  • metoda areometrului Casa Grande
Stas 1913/5-1985 Set site, masina de cernut, balanta tehnica, etuva termoreglabila, capsule portelan, unelte
 
75
Umiditatea
 
SR EN ISO
14688/2-2005
14688/2-2005/C91-2007
14688/2-2005/A91-2014
Balanţă,capsule, exicator, etuvă, recipient cu capac, sticlă de ceas
 
 
76
Limite de plasticitate :

  • Metoda cilindrilor de pamant
  • Metoda Casa grande
  • Metoda Con Vasiliev
 
STAS 1913/4-1986
Balanta , etuva , aparat Casa Grande, aparat Vasiliev, placi sticla, sticle ceas, cutite, razatoare
 
77
 
Aprecierea fineţii. Echivalent de nisip
 
SR EN 933-8 :2012
Etuvă termoreglabilă , balanta sticle de ceas, pâlnie,eprubete cilindrice,riglă metalică, aparat pentru determinarea echivalentului de nisip, rezervor de spalare,tub de cauciuc,tija de spalare,piston metalic ,sita de 2 mm ,unelte)
 
78
Caracteristici de compactare
**încercarea Proctor
STAS 1913/13-1983 Aparat Proctor, balanţă, etuvă, site cu ochiuri pătrate, riglă metalică
79 Gradul de compactare STAS 1913/13-1983,
STAS 1913/15-1975
Balanţă tehnică
etuvă termoreglabilă ,
cilindru gradat, şablon şi unelte
INCERCARI PENTRU STRATURI RUTIERE DIN AGREGATE NATURALE SAU PAMANTURI STABILIZATE CU LIANTI HIDRAULICI SAU PUZZOLANICI
 
80
Pregatirea amestecului pentru stabilirea compozitiei/retetei
 
 
STAS 10473/2-1986
 
Balanţă electronică,etuvă termoreglabilă ,site conform SR EN 933/2, tipare cilindrice ,presă mecanică, extractor universal , unelte
 
81
Pregatirea amestecului si confectionarea epruvetelor
 
 
STAS 10473/2-1986
 
Balanţă electronică,etuvă termoreglabilă ,site conform SR EN 933/2, tipare cilindrice ,presă mecanică, extractor universal , unelte
 
82
Caracteristici de compactare
încercarea Proctor
 
STAS 1913/13-1983
Aparat Proctor, balanţă, etuvă, ciururi cu ochiuri pătrate, riglă metalică
 
83
Caracteristici mecanice sau de imersie
*rezistenţa la compresiune
*stabilitatea la apa
*pierderi de masa
 
 
STAS 10473/2-1986
*Presa hidraulică , balanţă, cilindrii gradaţi, termometru, şubler, unelte
*Subler, balanta, presa hidraulica, cutii sau vase de tabla
*Balanta, cutii sau vase de tabla, instalatie frigorifica, perii de sarma
 
84
Prelevare carote SR EN 12504/1-2005 Carotiera , Cutite, Accesorii carotiera
85 Rezistenta la compresiune a carotelor
SR EN 12504/1-2005
Balanta, Subler, Presa pentru incercari la compresiune
INCERCARI PENTRU MIXTURI ASFALTICE SI IMBRACAMINTI BITUMINOASE EXECUTATE LA CALD
86 Prelevare probe mixturi SR EN 12697-/7: 2002 Lopată, scafă, carotieră
 
87
Prepararea mixturilor asfaltice în laborator în vederea obţinerii probelor preliminare pentru stabilirea retetei SR EN 12697-35+A1: 2007 Balanţă electronică,etuvă termoreglabilă , tavi metalice, malaxor, termometru, resou electric, unelte
 
88 Confecţionarea epruvetelor din mixtură asfaltică SR EN 12697-30:2012 Termometru, unelte ,balanţă electronică, etuvă termoreglabil , compactor cu impact, tipare cilindrice,extractor universal,
89 Compozitia mixturii
metoda aparat Soxhlet
SR EN 12697-1:2012 Balanţă, aparat Soxhlet pentru extracţia bitumului, eruva termoreglabila, hartie filtru, tavi, unelte
 
90
Compozitia mixturii
metoda aparat centrifugat
SR EN 12697-1:2012 Balanţă, centrifuga pentru extracţia bitumului, etuva termoreglabila, unelte, tavi
91 Determinarea granulozităţii SR EN 12697-2+A1: 2007 Site, balanţă, etuvă
 
92
Determinarea masei volumice maxime SR EN 12697-5:2010
12697-5:2010/AC: 2012
Etuvă termoreglabilă,balanţă
pompă de vid, recipient de sticlă, termometru
93
93
Determinarea masei volumice aparente SR EN 12697-6:2012 Etuvă termoreglabilă,balanţă hidrostatică, baie de apă,termometru
 
94
Absorbţia de apă Normativ AND 605-2014 Etuvă termoreglabilă,balanţă hidrostatică, baie de apă,pompă de vid, termometru
 
95
Încercarea Marshall SR EN 12697/34-2012 Aparat Marshall, baie de apă, etuvă
 
96
Testul Schellenberg SR EN 12697/18-2004 Etuvă, pahar Berzelius, balanţă
 
97
Determinarea grosimii straturilor de mixturi asfaltice. SR EN 12697-36-2004
 
Şubler, perie de sârmă,tăvi
98 Determinarea gradului de compactare Normativ AND 605-2014 Calcul
99 Determinarea caracteristicilor volumetrice ale epruvetelor bituminoase SR EN 12697/8 – 2004
 
Balanţă, bazin termostatat, şubler,unelte
100 Extragere carote din sistemul rutier SR EN 12697/27-2002
Normativ AND 605
Carotieră