Rezultate Economice

Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2015. BVC 2015 Bilant Semestrul I 2016 Bilant 2016 sem 1  Raport CA 2016 Raport CA 2016 sem I  Raport Final 2016 Raport final 2016  Bilant 2016 Bilant 2016    Raport Auditor extern Raportul auditorului extern  Raport Activitate Raport DPJ anul 2016 -ptr.CJ Cluj  Cod de etica Codul de etica  Raport CA 2016 Raport CA 2016  Raport CA 2017 sem I RAPORT CA 2017 sem I  Bilant 2017 Bilant Contabil 2017 Raport auditor independent 2017 Raportare contabila semestriala 2017  BILANT 30.06.2018  BVC aprobat RAPORT AUDITOR 2018  bilant_2018  Raport de activitate CA 2018