BILANT 2014

 

Background for bilant_253348_31122014_XML_v100_300115 page 02 595x842


F10 – pag. 1BILANTla data de 31.12.2014Formular 10


– lei –


Denumirea elementului


Nr.


Sold la:


rd.


01.01.2014


31.12.2014


A


B


1


2


A. ACTIVE IMOBILIZATE


I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE


1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)


01


2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)


02


3. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare şi


alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 – 2805 – 2808 – 2905 – 2908)


03


2.719


481


4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)


04


5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie (ct.233+234-2933)


05


TOTAL (rd.01 la 05)


06


2.719


481


II. IMOBILIZĂRI CORPORALE


1. Terenuri şi construcţii (ct. 211 + 212 – 2811 – 2812 – 2911 – 2912)


07


12.160.625


11.799.552


2. Instalaţii tehnice şi maşini (ct. 213 + 223 – 2813 – 2913)


08


3.730.252


3.381.088


3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier (ct. 214 + 224 – 2814 – 2914)


09


6.306


47.536


4. Avansuri şi imobilizări corporale în curs de execuţie (ct. 231 + 232 – 2931)


10


26.280.894


26.280.894


TOTAL (rd. 07 la 10)


11


42.178.077


41.509.070


III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE


1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (ct. 261 – 2961)


12


2. Împrumuturi acordate entităţilor afiliate (ct. 2671 + 2672 – 2964)


13


3. Interese de participare (ct. 263 – 2962)


14


4. Împrumuturi acordate entităţilor de care compania este legată în virtutea


intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 – 2965)


15


5. Investiţii deţinute ca imobilizări (ct. 265 + 266 – 2963)


16


6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* – 2966* – 2968*)


17


2.193.367


1.889.210


TOTAL (rd. 12 la 17)


18


2.193.367


1.889.210


ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)


19


44.374.163


43.398.761


B. ACTIVE CIRCULANTE


I. STOCURI


1. Materii prime şi materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/-


308 + 351 + 358+ 381 + 328 +/- 388 – 391 – 392 – 3951 – 3958 – 398)


20


2.138.799


2.933.669


2. Producţia în curs de execuţie (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* – 393 – 3941 – 3952)


21


256.963


206.497


3. Produse finite şi mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/-


368 + 371 +327 +/- 378 – 3945 – 3946 – 3953 – 3954 – 3956 – 3957 – 396 – 397 – 4428)


22


500


500


4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)


23


4.190


3.119


TOTAL (rd. 20 la 23)


24


2.400.452


3.143.785


II. CREANŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un


an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)