BVC-2014

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2014
RECTIFICATIV
mii lei
INDICATORI Nr. rd. Aprobat an curent 2014 HCJ 67/2014 Propuneri rectificare an curent 2014 % Estimări an 2015 Estimări an 2016 %
9=7/5*100 10=8/7*100
0 1 2 3 4 5 6=5/4*100 7 8 9 10
I. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) 1 37,820.00 33,722.00 89.16 40,280.00 41,960.00 119.45 104.17
1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 37,810.00 33,704.00 89.14 40,270.00 41,950.00 119.48 104.17
a) subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 3
b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 4
2 Venituri financiare 5 10.00 18.00 180.00 10.00 10.00 55.56 100.00
3 Venituri extraordinare 6
II CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) 7 37,470.00 33,399.63 89.14 39,820.00 41,370.00 119.22 103.89
1 Cheltuieli de exploatare, din care: 8 36,820.00 32,780.63 89.03 39,120.00 40,620.00 119.34 103.83
A. cheltuieli cu bunuri si servicii 9 24,734.59 22,161.00 89.60 26,630.00 27,740.00 120.17 104.17
B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 10 303.00 310.00 102.31 320.00 350.00 103.23 109.38
C. cheltuieli cu personalul, din care: 11 10,422.41 9,034.63 86.68 10,570.00 10,830.00 116.99 102.46
C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14) 12 8,065.00 7,070.00 87.66 8,290.00 8,497.00 117.26 102.50
C1 ch. cu salariile 13 7,230.00 6,400.00 88.52 7,432.00 7,618.00 116.13 102.50
C2 bonusuri 14 835.00 670.00 80.24 858.00 879.00 128.06 102.45
C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 15
cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal 16
C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete 17 269.54 212.94 79.00 165.00 165.00 77.49 100.00
C5 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale 18 2,087.87 1,751.69 83.90 2,115.00 2,168.00 120.74 102.51
D. alte cheltuieli de exploatare 19 1,360.00 1,275.00 93.75 1,600.00 1,700.00 125.49 106.25
2 Cheltuieli financiare 20 650.00 619.00 95.23 700.00 750.00 113.09 107.14
3 Cheltuieli extraordinare 21
III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 22 350.00 322.37 92.11 460.00 590.00 142.69 128.26
IV IMPOZIT PE PROFIT 23 205.00 205.00 100.00 200.00 210.00 97.56 105.00
V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 24 145.00 117.37 80.94 260.00 380.00 221.52 146.15
1 Rezerve legale 25 17.50 16.12 92.11 23.00 29.50 142.68 128.26
2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 26
3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 27 67.85 7.00 10.32 0.00
4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 28
5 Alte repartizări prevăzute de lege 29
6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 30 59.65 94.25 158.01 237.00 350.50 251.46 147.89
7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 31
8 Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 32 29.83 47.13 158.01 118.50 175.25 251.46 147.89
a) – dividende cuvenite bugetului de stat 33
b) – dividende cuvenite bugetului local 33a 29.83 47.13 158.01 118.50 175.25 251.46 147.89
c) – dividende cuvenite altor acţionari 34
9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 – Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 35 29.82 47.12 158.01 118.50 175.25 251.49 147.89
VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36
VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care 37
a) cheltuieli materiale 38
b) cheltuieli cu salariile 39
c) cheltuieli privind prestarile de servicii 40
d) cheltuieli cu reclama si publicitate 41
e) alte cheltuieli 42
VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 43 5,504.00 4,344.00 78.92 3,354.00 2,454.00 77.21 73.17
1 Alocaţii de la buget 44
alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori 45
IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 46 3,150.00 2,055.00 65.24 3,000.00 2,454.00 145.99 81.80
X DATE DE FUNDAMENTARE 47
1 Nr. de personal prognozat la finele anului 48 350.00 325.00 92.86 350.00 350.00 107.69 100.00
2 Nr.mediu de salariaţi total 49 350.00 315.00 90.00 340.00 340.00 107.94 100.00
3 Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000 50 1,920.24 1,870.37 97.40 2,031.86 2,082.60 108.63 102.50
4 Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000 51 1,721.43 1,693.12 98.36 1,821.57 1,867.16 107.59 102.50
5 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49) 52 108.03 107.00 99.04 118.44 123.38 110.70 104.17
6 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) 53
7 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000 54 990.75 990.44 99.97 988.58 985.94 99.81 99.73
8 Plăţi restante 55 500.00 800.00 160.00 300.00 200.00 37.50 66.67
9 Creanţe restante 56 600.00 900.00 150.00 400.00 200.00 44.44 50.00
CONDUCĂTORUL UNITĂŢII, CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL
ING.PLATON CALIN GAVRIL EC.PRUNEAN IRINA MARCELA