BVC-2015

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2015
RECTIFICAT
INDICATORI Nr. rd. Aprobat an curent 2015 % Estimari an 2016 Estimari an 2017 %
Propuneri rectificare an curent 2015 9=7/5 10=8/7
0 1 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10
I. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) 1 39,350.00 52,100.00 132.40 41,820.00 43,270.00 80.27 103.47
1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 39,330.00 52,063.00 132.37 41,800.00 43,250.00 80.29 103.47
a) subventii, cf. prevederilor legale în vigoare 3
b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 4
2 Venituri financiare 5 20.00 37.00 185.00 20.00 20.00 54.05 100.00
3 Venituri extraordinare 6
II CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) 7 38,969.20 51,593.59 132.40 41,282.00 42,705.00 80.01 103.45
1 Cheltuieli de exploatare, din care: 8 37,299.20 51,048.59 136.86 39,682.00 41,205.00 77.73 103.84
A. cheltuieli cu bunuri si servicii 9 25,572.00 38,642.00 151.11 26,720.00 27,800.00 69.15 104.04
B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 10 368.00 298.00 80.98 365.00 365.00 122.48 100.00
C. cheltuieli cu personalul, din care: 11 9,939.20 10,705.59 107.71 10,997.00 11,290.00 102.72 102.66
C0 Cheltuieli de natura salariala(Rd.13+Rd.14) 12 8,022.60 8,630.48 107.58 8,870.00 9,115.00 102.78 102.76
C1 ch. cu salariile 13 7,130.00 7,824.00 109.73 8,020.00 8,220.00 102.51 102.49
C2 bonusuri 14 892.60 806.48 90.35 850.00 895.00 105.40 105.29
C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 15
cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal 16
C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete 17 234.54 234.54 100.00 235.00 235.00 100.20 100.00
C5 cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale 18 1,682.06 1,840.57 109.42 1,892.00 1,940.00 102.79 102.54
D. alte cheltuieli de exploatare 19 1,420.00 1,403.00 98.80 1,600.00 1,750.00 114.04 109.38
2 Cheltuieli financiare 20 1,670.00 545.00 32.63 1,600.00 1,500.00 293.58 93.75
3 Cheltuieli extraordinare 21
III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 22 380.80 506.41 132.99 538.00 565.00 106.24 105.02
IV IMPOZIT PE PROFIT 23 220.00 230.00 104.55 215.00 225.00 93.48 104.65
V PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 24 160.80 276.41 171.90 323.00 340.00 116.86 105.26
1 Rezerve legale 25 19.04 25.32 132.99 26.90 28.25 106.24 105.02
2 Alte rezerve reprezentând facilitati fiscale prevazute de lege 26
3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti 27 0.00 0.00 0.00 0.00
4 Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi 28
5 Alte repartizari prevazute de lege 29
6 Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 30 141.76 251.09 177.12 296.10 311.75 117.93 105.29
7 Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referinta 31
8 Minimim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societatilor/ companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 32 70.88 125.54 177.12 148.05 155.88 117.93 105.29
a) – dividende cuvenite bugetului de stat 33
b) – dividende cuvenite bugetului local 33a 70.88 125.54 177.12 148.05 155.88 117.93 105.29
c) – dividende cuvenite altor actionari 34
9 Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la Rd.31 – Rd.32 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare 35 70.88 125.55 177.13 148.05 155.87 117.92 105.28
VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36
VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care 37
a) cheltuieli materiale 38
b) cheltuieli cu salariile 39
c) cheltuieli privind prestarile de servicii 40
d) cheltuieli cu reclama si publicitate 41
e) alte cheltuieli 42
VIII SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: 43 18,277.00 9,618.00 52.62 13,402.00 5,040.00 139.34 37.61
1 Alocatii de la buget 44 0.00 0.00
alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori 45
IX CHELTUIELI PENTRU INVESTITII 46 16,000.00 5,508.00 34.43 13,183.00 4,720.00 239.34 35.80
X DATE DE FUNDAMENTARE 47
1 Nr. de personal prognozat la finele anului 48 355.00 365.00 102.82 365.00 365.00 100.00 100.00
2 Nr.mediu de salariati total 49 340.00 325.00 95.59 340.00 340.00 104.62 100.00
3 Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.12/Rd.49)/12*1000 50 1,931.37 2,172.82 112.50 2,134.71 2,193.77 98.25 102.77
4 Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoana) (Rd.13/Rd.49)/12*1000 51 1,747.55 2,006.15 114.80 1,965.69 2,014.71 97.98 102.49
5 Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.49) 52 115.68 160.19 138.48 122.94 127.21 76.75 103.47
6 Productivitatea muncii în unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoana) 53
7 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000 54 990.32 990.28 100.00 987.14 986.94 99.68 99.98
8 Plati restante 55 0.00 800.00 0.00 500.00 300.00 62.50 60.00
9 Creante restante 56 600.00 8,000.00 1,333.33 2,000.00 1,000.00 25.00 50.00
CONDUCATORUL UNITATII CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL
ING.PLATON CALIN GAVRIL EC.PRUNEAN IRINA MARCELA