Despre

Societatea Drumuri si Poduri Judetene Cluj S.A. funcţionează în prezent sub autoritatea Consiliului Judeţean Cluj, are personalitate juridică, fiind organizată ca unitate de interes public, pe baza de gestiune economică şi autonomie financiară, ceea ce îi permite să adopte măsuri corespunzatoare pentru buna desfăşurare a activităţii în raport cu competenţele cu care a fost investită, să manifeste iniţiativă şi răspundere în realizarea obiectivelor şi sarcinilor ce şi le asumă. Societatea are ca obiective de activitate: proiectarea, construirea, întreţinerea, repararea si consolidarea drumurilor publice de interes local, inclusive a anexelor acestora din judeţ, care să conducă la desfăşurarea unui trafic rutier în condiţii normale de siguranţă şi confort. În acelasi timp, produce materiale pentru satisfacerea unei părţi din necesarul de produse utilizate în procesul de producţie (agregate de balastieră şi carieră, dale, stâlpi, borduri, prefabricate din beton). Pe bază de contracte execută lucrări sau prestări servicii pentru terţe persoane fizice şi juridice. Sub autoritatea Consiliului Judeţean colaborează cu Compania Naţionala de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale, Administraţiile Publice Locale din judeţ, Inspectoratul Judeţean de Poliţie – Serviciul Poliţiei Rutiere, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, Universitatea Tehnica Cluj-Napoca, cu alte unităţi şi instituţii de profil, pentru dezvoltarea şi asigurarea fiabilităţii întregii reţele de drumuri publice în concordanţă cu cerinţele sociale, economice şi de apărare. Suntem membri ai Asociaţiei Profesionale Drumuri şi Poduri din România, precum şi membri fondatori ai Patronatului Drumarilor din Romania din 1995. În anul 2002 a primit de la Asociaţia Profesională Drumuri şi Poduri din România diploma şi premiul “TIBERIU EREMIA” pentru activitatea deosebită în domeniul execuţiei de lucrări în anul 2001. In anii 2007 si 2008 a primit diploma pentru constructii, lucrari de constructii din partea Camerei de Comert si Industrie Cluj, a ocupat locul III pe judet. O preocupare deosebită a conducerii operative a D.P.J. Cluj S.A. este cea legată de calitatea lucrărilor executate. Această preocupare s-a materializat prin recertificarea a  Sistemului de Management al Calitaţii SR EN ISO 9001 pentru întregul domeniu de activitate, a Sistemului de Management de Mediu SR EN ISO 140001, obtinerea certificării sistemului de Management al Sănătăţii şi Securităţii Ocupaţionale OHSAS 18001, ceea ce atestă că Societatea are implementat şi menţine un sistem de management al calităţii, mediului, sănătăţii deosebit de performant, în concordanţă cu standardele europene.CERTIFICATE SRAC STATIE DE ASFALT BONTIDACERTIFICATE ISO PRODUS 2016 DPJCERTIFICATE ISO SISTEM ACTUALIZATE 2016 DPJ